Olağan Patikanın Ötesinde Bir Keynes Tasavvuru – Metehan Cömert


Skidelsky Keynes’i anlattığı kitabında “herhangi büyük bir başarısızlık bizi temel meseleler üzerinde tekrar düşünmeye zorlamalıdır” diye buyurur (Skidelsky, 2010:159). Büyük Durgunluk’tan bu yana epeyce bir zaman geçmesine rağmen -özellikle heterodoks yazında- krizden henüz tümüyle çıkılamadığı, krizin süreklilik kazanarak kalıcı bir durgunluğa yol açabileceği ve sistemin yoğun bir şekilde eşitsizlik üreten doğasının artık sürdürülebilir bir yanının olmadığı savı ileri sürülmüş; modern pazarlamanın gurusu Kotler’den işadamlarına değin geniş bir yelpazede kapitalizm eleştirileri yaygın bir biçimde dile getirilmeye başlanmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 74
Sayfa Aralığı: 66 - 71

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın