Ölümünün Doksanıncı Yılında A. Marshall – Ahmet Ertuğrul


S ıraladığımız bu sınırlı sayıdaki görüşler Alfred Marshall’ın (1842-1924) iktisat tarihindeki yerini göstermesi bakımından yeterlidir. Klâsik ve marjinalist değer teorisini senteze kavuşturan marjinal fayda ve miktar arasındaki ilişkiyi Cournot ve J. Dupuit çizgisinde talep kanunu şeklinde birleştiren, kısmı denge, zaman, ceteris paribus, tüketici artığı ve talep esnekliği gibi daha çok sayıda teknik kavramı iktisat literatürüne kazandıran Marshall’ı ölümünün doksanıncı yılında saygı ile anıyoruz.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 50
Sayfa Aralığı: 53 - 65

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın