Orta Gelir: Tuzak Mı Sıçrama Tahtası Mı? – Rauf Gönenç


Paris’te bir müzenin alınlığı, önünden geçenlere, içeride keşfedebileceklerinin, ziyaretlerine ayıracakları heyecanla ve enerjiyle orantılı olacağını söyler. Orta gelir seviyesine gelen ülkeler de benzer durumdadır: Bulgular, bu ülkelerin politikalarını yeni konumlarına uyarlamadaki becerilerinin, hem düşük hem de yüksek gelir seviyesindeki ülkelere göre daha fazla farklılaştığını, ve bunun sonucu olarak orta gelir seviyesine geldikten sonraki büyüme patikalarının daha fazla ayrıştığını gösteriyor. OECD içinde ve dışında sürdürülen çalışmalar, eskisinden daha fazla ve daha kaliteli verilere dayandıkları için, uzun vadeli büyümenin belirleyicilerini, ekonomik reformların etkilerini ve teknolojik kapasitesinin öncü firmalardan takipçi firmalara yayılma hızını daha iyi irdeliyorlar (Barro, 2015; Andrews vd., 2016; Égert, 2017; Guillemette, 2017; Melguizo vd., 2017). Bu çalışmalar orta gelir ekonomilerinin özel koşullarına yeni bir ışık tutuyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 97
Sayfa Aralığı: 43 - 55

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Education PhD, University of Paris, 1984 Diploma, Political Science School of Paris, 1978 Professional Experience OECD, 1990-present Turkish Eximbank, 1989 Turkish Privatisation Agency, 1988 OECD, 1982-87

Bir cevap yazın