Orta Sınıf Ve Orta Sınıflar Üzerine: Tanımlar – Burak Gürbüz


Orta sınıf veya orta sınıflar nedir? XIX.’ncu yüzyıl sonrası sanayileşmeyle beraber oluşan modern dünya’da siyasi iktidarlar tarafından oluşturulmuş olan bir sınıf veya sınıflar diye tanımlayabiliriz. Bu gelişmelerin iki ayağı var: ilki toplumsal düzenin oluşmasına yardımcı olan ideolojik dolayısıyla siyasi ayağı, ikincisi de bu düzenin sürdürülmesini sağlayacak ekonomi politik ayağı. İdeolojik ayağına baktığımızda özellikle 1789 sonrası Cumhuriyet ideolojisinin sürekliliğini sağlaması için toplumsal mutabakata dayalı bir sosyal yapı gözümüze çarpar. Bu yapının araçları toplumda eşitliği sağlayarak geniş halk tabakalarında adalet duygusunu yeniden tesis etmeye yarayacak olan sermayedardan daha fazla vergi alınması ile herkese açık, kamusal laik eğitim sistemidir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 70
Sayfa Aralığı: 24 - 30

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın