“Orta Sınıflar” Yanılsaması – Burak Gürbüz


Günümüzde, önem kazanan orta sınıflarla ilgili çalışmalara baktığımızda, çoğunlukla geniş bir orta sınıfın oluştuğunu gösterir bulgulara işaret ettiklerini görürüz. Sürekli tekrarlanan ekonomik krizlerin, orta sınıflar üzerinde olumsuz bir etkisi olsa bile daha sonra bu sınıfların yeniden çabucak toparlandıklarına dair bilimsel çalışmalar mevcuttur. Özellikle gelir bağlamında incelenen çalışmaların bazılarında orta sınıflar, en yoksul %20 ile en zengin %20 hanehalkları arasında kalanlar olarak görülmekte ve birçok gelişmekte olan ülkede orta sınıfların, yoksulluk sınırı çizgisine yakın bir yerde yoğunlaştıkları söylenilmektedir (Bkz: Orta sınıflar ile ilgili daha evvelki İktisat ve Toplum’da çıkan yazılarımız). Bu bakımdan bu sosyal gruplar krizlerden çokça etkilenebilmektedir. Krizlerin de çokça olduğunu varsayarsak, ki öyledir, aslında bu çalışmalar bir orta sınıfın olmadığını; tersine, sürekli yoksulluk sınırının altına düşen emekçilerin olduğunu bizlere gösterir. Goux ve Morin’in Les Nouvelles Classes Moyennes (Yeni Orta Sınıflar) adlı kitabında orta sınıflar, emekçi sınıfı kimliğinden kopmaya çalışıp sosyal sınıf atlamaya çalışan insanlar topluluğu olarak tanımlanmıştır. Birçoğu, örneğin işçi mahallelerinden başka yerlere taşınmak ister; yine birçoğu, çocuklarına daha iyi eğitim vermek ister.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 81
Sayfa Aralığı: 26 - 33