Özel Güvenlik Görevlileri: Kadınlar için Açık Kapı mı? – Ece Öztan Paralı, Nurcan Özkaplan


Kadınların bu işe girişi için pozitif ayrımcılık yapılması zaruri görünmektedir; zira erkek egemen kültür ve eril işe alım ve kariyer y lu mekanizmaları nedeniyle bu açık görünen kapı daha uzun yıllar kapalı kalacak gibidir.

Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG), devletin tekelinde olan güvenlik hizmetlerinin, 1980’lerden itibaren yaşanan neoliberal dönüşümle piyasalaştırılarak özel sektöre açılması sonucu oluşan oldukça yeni bir sektörün çalışanlarıdır. Devlet bir taraftan güvenlik hizmeti sunduğu bazı alanlardan çekilirken, bir yandan da, örneğin site girişlerinde ya da Alışveriş Merkezleri (AVM) önünde bekleyen özel güvenlik görevlilerinin yarattığı yeni alanlara olan talep de artmaktaydı. “Sektörün geleneksel ve yeni alanlarda sunduğu hizmetlere olan talebin oluşması büyük ölçüde ‘güven(lik) sizlik algısı’nın yaratılmasına [bu durum genellikle zamanla güven(lik)sizlik paranoyasına dönüşmektedir] bağlıdır. Güvenlik ürünlerine olan talebin düzeyi yaratılan bu algının şiddetine göre artıp azalmaktadır. Bu bağlamda, güven(lik)sizlik algısının şiddetli bir şekilde var olmasının sektör açısından son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli olarak önceki dönemlere göre daha tehlikeli bir dünyada yaşadığımıza yapılan vurgu, güven(lik)sizlik paranoyasını gündelik hayatın bir parçası haline getirmekte ve toplumu bir korku toplumuna dönüştürmektedir” (Eren, 2017; 78)

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 146
Sayfa Aralığı: 119-128

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın