Kadın Hakları

Özel Güvenlik Görevlileri: Kadınlar için Açık Kapı mı? – Ece Öztan Paralı, Nurcan Özkaplan

Kadınların bu işe girişi için pozitif ayrımcılık yapılması zaruri görünmektedir; zira erkek egemen kültür...

İş Gücü Piyasalarında Farklı Boyutlarıyla Kadınlara Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı: Dünyada ve Türkiye’de Güncel Durum – Burcu Türkcan

2030 yılına 8 kala, insanlık olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından iş gücü piyasalarında çok...

Yaşlı Bakımı ve Belediyenin Rolü – N. Yasemin Sezgin, Gülfem Kıraç Keleş

Yaşlı bakımı bir kamu hizmeti olarak görülmeli ve bu hizmet sadece kadınların omuzlarına yüklenmemelidir....

Eşit ve Kapsayıcı Bir Dünya için “Mor Ekonomi” – Ayşe Kaşıkırık

“İnsanlığın yarısı tüm insan haklarından ve fırsatlarından geri bırakıldığı sürece insani potansiyelin tümüne ve...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – İpek İlkkaracan

Sosyal Bilimciler Konuşuyor köşesinde bu ay, Prof. Dr. İpek İlkkaracan konuğumuz. Röportajı yayın kurulu...

Türkiye’de NEET’lerin Zaman Yoksulluğunun İncelenmesi – Devrim Dumludağ, Emir Pehlivan

Türkiye’de kadın ve erkeğin zaman kullanımları arasındaki eşitsizliğin birbirine yaklaşmasını sağlayan tek olgu, evliliğin...

Bakım Emeğinin Görünmeyen Yüzü: Zihinsel Yük – Gülçin Con Wright, Aylin Çakıroğlu Çevik

Karşılıksız bakım emeğinin fiziksel boyutu kadar duygusal ve zihinsel boyutlarının da kadının omuzlarına yüklendiği...

Toplumsal Cinsiyet Rejimi Bağlamında Türkiye’de Kurumsal Çocuk Bakım ve Eğitim Hizmetleri – Saniye Dedeoğlu, Aslı Şahankaya Adar

Tek neden olmamakla birlikte, karşılanabilir ve ulaşılabilir kurumsal bakım hizmetlerinin yetersizliği Türkiye’de kadın istihdamının...

Çocuk Bakım Hizmetlerine Erişim ve Kadın İstihdamı – Çisel Ekiz Gökmen

Türkiye’de kamusal EÇBOÖE hizmetlerinin yetersiz, özel EÇBOÖE hizmetlerinin ise yüksek fiyatlı olma ının yanı...

Eşit Bakım Emeğine Doğru Mor ve Haklı Bir Talep: Kreş Hakkı – Zuhal Yeşilyurt Gündüz

Kapitalizm/neoliberalizm ve patriarka/ataerki arasındaki derin bağ dikkate alınmadan toplumsal cinsiyet eşitliğine erişmek de mümkün...

Mor Küçülme: Mor Ekonomi ve Küçülme Perspektifiyle Bakım Krizi – Burcu Sarı Karademir

Mor ekonomi ve küçülme, geleneksel büyüme ve verimlilik odaklı ekonomi anlayışının refah ve mutluluk...

Kadın Emeğinin Prekarizasyonu ve Toplumsal Yeniden Üretim – Saniye Dedeoğlu

Üretim ve yeniden üretim alanlarının birbirlerinden ayrılmayacak derecede iç içe olduğu bir ortamda, kadın...

Mor Ekonomi – Nuran H. Belet

Dünyada son 20 yıldır yaratılan refah ve bu refahın topluma yayılmasında ana akım yaklaşımların...

Türkiye’de ve Dünyada Kadın İstihdamı – Bilge Erten

Türkiye’de kadın emek talebinin görece düşük olması temelde iki faktöre dayanıyor: i) İmalat sanayiinde...

Türkiye Kadın 20 Tebliği ve Finansal Katılım – Gülden Türktan

Kadının finansal ve üretken kaynaklara ulaşımını sağlayan projeler geliştirelim. Bu konuda çalışmak kadının, erkeğin...

Tavşan Dağa Küsmüş Dağın Haberi Olmamış – Nuran H. Belet

100. yılını kutlayan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), çalışma yaşamında şiddet ve tacizin yasaklanması ve...

İş Gücü Piyasasında Kadının Yeri – Ayşe Aylin Bayar

Yeni düzenin, özellikle toplumun en kırılgan kesimleri lehine bir işleyişi temin edebilecek şekilde aktif...

Politik İktisadın Hırçın Kadını: Rosa Luxemburg – Ömer Faruk Çolak

“Sizi budala zaptiyeler! Yarından tezi yok, kıyamet günü kopmuşçasına, tüm tantanasıyla, en ummadığımız yer...

Bakım Emeğine Küresel ve Feminist Bir Bakış ve Eşit Bakım Emeğine Davet – Zuhal Yeşilyurt Gündüz

Kadınlar ücretsiz bakım emeğini sağlarken ücret karşılığı işlerden uzaklaşmaktadır; bu da kadınların ekonomik ve...

COVID-19 Pandemisi ve Turizm Sektöründe Kadın İş Gücü – Burcu Türkcan

Cinsiyet ayrımcılığı pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de yoğun yaşanan bir olgudur....

  • 1
  • 2