Kadın Hakları

Türkiye’de ve Dünyada Kadın İstihdamı – Bilge Erten

Türkiye’de kadın emek talebinin görece düşük olması temelde iki faktöre dayanıyor: i) İmalat sanayiinde...

Türkiye Kadın 20 Tebliği ve Finansal Katılım – Gülden Türktan

Kadının finansal ve üretken kaynaklara ulaşımını sağlayan projeler geliştirelim. Bu konuda çalışmak kadının, erkeğin...

Tavşan Dağa Küsmüş Dağın Haberi Olmamış – Nuran H. Belet

100. yılını kutlayan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO), çalışma yaşamında şiddet ve tacizin yasaklanması ve...

İş Gücü Piyasasında Kadının Yeri – Ayşe Aylin Bayar

Yeni düzenin, özellikle toplumun en kırılgan kesimleri lehine bir işleyişi temin edebilecek şekilde aktif...

Politik İktisadın Hırçın Kadını: Rosa Luxemburg – Ömer Faruk Çolak

“Sizi budala zaptiyeler! Yarından tezi yok, kıyamet günü kopmuşçasına, tüm tantanasıyla, en ummadığımız yer...

Bakım Emeğine Küresel ve Feminist Bir Bakış ve Eşit Bakım Emeğine Davet – Zuhal Yeşilyurt Gündüz

Kadınlar ücretsiz bakım emeğini sağlarken ücret karşılığı işlerden uzaklaşmaktadır; bu da kadınların ekonomik ve...

COVID-19 Pandemisi ve Turizm Sektöründe Kadın İş Gücü – Burcu Türkcan

Cinsiyet ayrımcılığı pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de yoğun yaşanan bir olgudur....

Dijital Girişimcilik Ekosisteminde Kadın Girişimciler – Asuman Altay, B. Müge Vural

Eğitim ortamında en azından dijital araçların erkek ve kız öğrenciler arasında adil dağıtıldığı ve...

Kadın ve Küçüklere Yönelik Şiddete Özgü Yeni Bir Suç Tipi: “Cebri Kontrol” Suçu – Kadriye Bakırcı

Yapılan araştırmalar, aile içi şiddet bağlamında cebri kontrolün, fiziksel veya cinsel şiddetin bir ön...

Tarihte Uzun ve Anlamlı Bir Yolculuk: Kadın Hakları – Sema Aksoy

Türkiye Cumhuriyeti, batı toplumlarının 200 yılda gerçekleştirdiği aydınlanma devrimlerini 10 yılda hayata geçiren bir...