Özel Hekimlik Taşeron Hekimliğe Mi Dönüşüyor? – Asuman Doğan


Dünya Bankası’nın öncülüğünde başlatılan Sağlıkta Dönüşüm Projesi, neo-liberal politikaların sağlık sektöründeki ifadesidir. Küresel sermayenin çıkarları doğrultusunda kamusal sağlık hizmetlerinin kademeli olarak tasfiyesini öngören süreçte, dönüşümün en önemli ayağını sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi oluşturmuştur. Sağlık alanında özel sektörün kapladığı hacmin artışını, çalışanlar için daha iyi çalışma ortamı, daha iyi bir ücret; hastalar (müşteriler) içinse otelcilik hizmetleri de dâhil olmak üzere daha iyi bir sağlık hizmeti olarak resmetmişlerdi. Müşterilerin beklentileri karşılandı mı bilinmez ama toplam kamu sağlık harcamaları ve toplam SGK harcamaları içinde en yüksek payı alan özel sektörün beklentisi karşılanmıştır. Toplam kamu harcaması (ilaç + tedavi giderleri) içinde %33, toplam SGK harcaması içinde %40 olarak gerçekleşmiştir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 66
Sayfa Aralığı: 42 - 46

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın