Pazarlamanın İktisadi Temelleri: Pazarlama Ve İktisat İlişkisi Üzerine Tarihsel Bir Bakış – Meltem Karakaşoğlu


İ ktisat en basit tanımıyla, kıt kaynakların alternatifler arasında en iyi şekilde paylaştırılmasıdır. Aynı zamanda toplumun refahının nasıl arttırılacağını, istihdamın iyileştirilmesi gibi konular iktisat biliminin kapsamındadır denebilir. İktisat, tarihten bu yana sosyoloji, pazarlama gibi birçok farklı bilim dalına temel oluşturmuştur. Pazarlama teorisi ise dönemin iktisadi düşüncesinin tüketici ve toplum davranışı üzerindeki yansıması olarak ifade edilebilir. Pazarlama, tüketici yönünden bakıldığında halkın kıt kaynaklarıyla en yüksek tatmini elde etmesi çabası iken firma açısından bakıldığında ise firmalar tarafından tüketici tercihlerinin yönlendirilmeye çalışılmasıdır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 74
Sayfa Aralığı: 88 - 90

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın