Pisa Testlerinin Anlamı: Neyi, Ne Kadar Algılıyoruz? – Şiir Erkök Yılmaz


Pisa Testlerinin Anlamı: Neyi, Ne Kadar Algılıyoruz?

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 105
Sayfa Aralığı: 37 - 43

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

9 Temmuz 1948’de Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 1969’da bitirdi. 1971 yılında Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi’nde asistan olarak göreve başlayan Şiir Erkök, 1977 yılında iktisat doktoru, 1981 yılında doçent, 1989 yılında profesör oldu. Halen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanıdır.

Bir cevap yazın