Post-Korona Düzeni – Örsan K. Öymen


Kamuoyunda “korona pandemisi” olarak da anılan COVID-19 virüsü pandemisi, kapitalizmin sürdürülebilir olmadığını, halkçı, devletçi, kamucu ve toplumcu çözümler olmadan, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamın adil bir biçimde devam edemeyeceğini bir kere daha gösterdi. COVID-19 pandemisi aynı zamanda, sağlık alanında ortaya çıkan bir krizin, ekonomiyi, sosyal yaşamı ve siyaseti nasıl etkilediğini de ortaya koydu. Aslında bunun anlaşılması için zorunlu olarak bir sağlık krizine gerek yoktu. 19. yüzyılda yaşamış olan Alman filozof, sosyolog ve iktisatçı Karl Marx, herhangi bir pandemi koşuluna gereksinim duymadan, bu teşhisi zaten ortaya koymuştu. Ancak ne yazık ki tarih boyunca, bazı insanların bazı gerçekleri kavramaları için, bir doğal felaketin veya bir ölümcül salgın hastalığın veya bir büyük savaşın meydana gelmesi gerekmiştir. Deprem felaketi, veba, kolera, tifo, sıtma salgını, dünya savaşı gibi olayların ardından insanlar, ekonomik, sosyal ve siyasal düzeni sorgulama gereği duymuşlardır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 119
Sayfa Aralığı: 46 - 48

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bir cevap yazın