Quo Vadis Felsefe? (1) – Yaman Örs


Dergimizde felsefe konusundaki yazılarımın arası açıldıkça, yeni yazılarıma başlık bulmakta biraz güçlük çektiğimi gördüm. En son olarak, Bertrand Russell’ı işlediğim yazım çıkınca (Örs, 2015b), onunla ilgili olarak özellikle kendi felsefi gelişmesini anlattığı kitabına (Russell, 1959b) ağırlık vereceğim ve ilkini bütünleyecek bir yazı kaleme almayı düşünmüştüm. Ancak, söz konusu metne başlamak üzereyken, e-postama bir genç felsefecimizin başkalarının yanında bana da gönderdiği ve felsefeyle ilgili bir internet metninin adresi ulaştı. İki öğretim üyesinin / görevlisinin () kaleminden çıkan bu yazı (Frodeman ve Briggle, 2016), Batı Felsefesi’nin (ya da “akademik felsefenin”) gelişmesi ve değişmesiyle ilgiliydi ve alanın benim çok ilgimi çeken yöntembilgisi (“metodoloji”) yönleri üzerineydi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 65
Sayfa Aralığı: 56 - 63

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın