Refah Rejimlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi – Hale Balseven


Refah devleti, toplumun geniş bir bölümü tarafından paylaşılan belirli risklere karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlanan hükümet politikalarını ifade etmek için kullanılır (Schwartz, 2001: 44). Genel anlamda, devletin kendi kusurları olmaksızın geçimlerini tamamen veya kısmen sağlayamayan kesimlerin yeterli bir gelire kavuşmasını mümkün kılacak yeniden dağıtım tedbirlerini almasının bir zorunluluk olduğu kabul edilmiştir (Turhan, 1975: 264). Bu çerçevede, refah devleti fonksiyonel gelir dağılımına müdahale ederek, bazı temel ihtiyaçları bir hak olarak zorunlu kolektif arz yoluyla karşılar

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 77
Sayfa Aralığı: 44 - 52

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bir cevap yazın