Refahın İfade Özgürlüğü Vasıtasıyla Ençoklaştırılması: İnsan Hakları Ve İnovasyon Arasındaki İlişki – Gönenç Gürkaynak


Biz Şevket Hoca ile beraber daha önce İstanbul’da da devletin iktisada müdahalesi konusu üzerine, ben hukuki boyutunu o iktisadi boyutunu ele alacak şekilde, bir konuşma yapmıştık. Ki o konuşma benim bir seri halinde, aslında tam da bugün ele aldığımız konuyu ele almak için düzenlediğim konferanslarla alakalıydı. Birincisini Daron Acemoğlu ile ben konuşma yaparak yürütmüştük. Bu konu benim kalbime çok yakın bir konu. Zira hukuk ve iktisat ilişkisi benim ana disiplinim. Gerçi hukuk ve iktisat deyince benim alanım iktisat olmuş olmuyor. Hukuk ve iktisat, hukukun bir alt kırılımı olarak, yani hukukun iktisadi analizi alanında çalışılan önemli bir disiplin. Dolayısıyla hukukçunun doğal iktisat gereçleriyle donanması yahut tercihen hem iktisat hem hukuk yapısı üzerine analiz oturtulması üzerine giden bir disiplin. Bunun makro ve mikrosu var. Bu disiplinin makrosunda daha ziyade bugün de bakmak zorunda olduğumuz konulara benzer konulara bakıyoruz. Yani hukuku nasıl şekillendirirsen makro düzeyde iktisat nasıl şekillenmiş oluyor?

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 101
Sayfa Aralığı: 19 - 25

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın