Rekabetçi Bir Dünyada Yer Edinmek İçin Reçete Önerisi – Mert Can Duman


1929 yılında Kuzey Amerika ile Avrupa’yı merkez alsa da dünyanın tamamında hayli yıkıcı sonuçlar doğuran Büyük Buhran başka bir çehreye bürünerek seksen yıl sonra yeniden tarih sahnesine çıktı. Yine aynı topraklarda doğan bir başka kriz yerkürenin kalan kısmını etkisi altına alıyor ve başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm ekonomiler ekonomik daralma, işsizlik, borçlanma, yüksek enflasyon gibi sıkıntılarla yeniden karşılaşıyordu. Sanayi Devrimi’nden bu yana ülkelerin adeta bir yarış içerisine girdikleri dünyamızda rekabetçilik kavramı, bu yarışın en büyük göstergelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. 2008 yılında ilk emareleri görünen Küresel Ekonomik Kriz onuncu yaşına doğru giderken küresel ekonomideki tedrici toparlanma süreci ülkeler arasındaki bu rekabetçilik yarışının gündemdeki yerini sağlamlaştırmasını temin ediyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 85
Sayfa Aralığı: 71 - 79

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın