Reklam İletişiminde Dönüşümler: Çevrimiçi Reklam Ve Tüketici – Seçil Toros


Küresel ticari ilişkilerin vaz geçilmez aktörü haline gelen reklamcılık, yeni iletişim teknolojileri ile birlikte yeni boyutlar kazanmakta ve her zaman olduğundan daha fazla ve farklı biçimlerde toplumsal hayata girmektedir. Bu durum güncel iktisadi tartışmaların İnternet reklamcılığına olan ilgisini arttırmaktadır. Bu çalışmada endüstri haline gelen reklamcılıktaki bahsi geçen dönüşümler ele alınacak ve İnternette reklam iletişiminin, geleneksel medyada olduğundan nasıl farklılaştığı özellikle değişen çevrimiçi reklam ve tüketici ilişkisine odaklanılarak tartışılacaktır. Tartışmanın başında, İnternet reklamcılığının, geleneksel reklamcılıktan kopuk ve başka bir olguya dönüşmediğinin altının çizilmesi gerekmektedir. İnternet reklamcılığı modern reklamcılığın devamı ve yeniden üretimidir. Yaşanan dönüşümleri ve sürekliliği, reklamcılığın ticari ve toplumsal yaşama nüfus edişini tarihsel bağlam içinde değerlendirmek gerekir. Bu bağlanmada kapitalist ekonominin işlevsel elemanlarından biri olarak reklamcılığın, İnternet sayesinde yeni olanaklara kavuşarak güç kazandığı hem de yeni tehditlerle karşı karşıya kaldığı görülmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 71
Sayfa Aralığı: 30 - 40

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın