Sagalassos Uzlaşısı – M. Murat Kubilay


Türkiye ekonomisindeki irtifa kaybı ivmeleniyor, diğer taraftan konunun uzmanlarının çıkış arayışları için çalışmaları da sıklaşıyor. Tam da bu amaçla, 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında, Burdur’un Ağlasun ilçesindeki antik kentten ismini alan bir çalıştay düzenlendi.

Etkinlikte çeşitli alt konular olsa da ana tema Türkiye ekonomisinin içine girdiği darboğaz ve çıkış yollarıydı. Oldukça itibarlı iş ve eğitim geçmişine sahip katılımcılar, farklı siyasi görüşlere sahip olsalar ve hatta bir kısmı aktif siyaset içinde bulunsalar da, genel tespit ve temel çıkış stratejileri üzerinde Sagalassos Uzlaşısı’na vardılar.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 136
Sayfa Aralığı: 44-46

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın