Sanayi 4.0 Kim İçin? – Erinç Yeldan


21. yüzyılın ilk çeyreği, küresel kapitalizm için içinden çıkılmaz ekonomik ve sosyal sorunlar yumağı oluşturdu. Süregelen büyük durgunluk, artan borç baskısı, gelir dağılımının hızla kötüleşmesi, sosyal dışlanma ve şiddet tüm dünyayı tehdit eden boyutta. Birbirine bağlı karşılıklı neden ve sonuç olarak tezahür eden bu sorunlar yumağı içerisinde en göze çarpanı kuşkusuz, küresel çapta gelir dağılımının bozulması; ya da başka bir ifadeyle orta sınıfların çözülüşü. “Gelir dağılımı” konusu uzun süredir ana akım iktisatçılar tarafından iktisat biliminin sınırları dışında tutulması gereken, sosyal ve antropolojik bir sorun olarak düşünülmekteydi. Hatta Nobel Ödüllü iktisatçı Robert Lucas’ın o çok tartışılan “Gelir dağılımı sorunları bir iktisatçı için en şehvetli fakat bir o kadar da tehlikeli bir uğraştır.” ifadesinde görüldüğü üzere, genç meslektaşların “şehvetli fakat tehlikeli” uğraşlar içerisinde olmamaları konusunda açık uyarılar (tehditler) de söz konusuydu

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 81
Sayfa Aralığı: 10 - 15

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Bir cevap yazın