Sanayi 4.0 Perspektifinde Türkiye’ye Yönelik Bir Değerlendirme: Swot Analizi – Okan Gül


Sanayi, hammaddelerin nihai mala ve/veya ara malına dönüştürülmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. İngiltere’de ortaya çıkan ve birinci sanayi devrimi olarak kabul gören olgu, J.Watt’ın buhar makinesinin üretim sürecine dahil olması ile başlamıştır. Birinci Sanayi Devriminin ardından yaşanan ikinci ve üçüncü sanayi devrimlerinin öncüleri de yine batı ülkeleri olmuştur. Batı’nın, yaşanan gelişmeler sonucunda hızla sanayileşmesi, bu ekonomilerde ciddi gelişmeleri ortaya çıkarmıştır. Örneğin; üretimde kullanılan sanayi faktörü miktarı arttıkça fiyatı ucuzlamış ve emek faktörü nispi olarak pahalanmıştır. Ayrıca hızlı bir şekilde artan sanayileşme sonucunda firmaların katlanmak zorunda olduğu çevresel maliyetler de giderek artmıştır. Nihayetinde batılı ülkeler üretim üslerini düşük ücret ve neredeyse sıfıra yakın çevresel maliyetin söz konusu olduğu az gelişmiş doğu ülkelerine kaydırmışlardır. Sanayi 4.0’ın ortaya çıkmasının ana nedeni de batı ülkelerinin üretimde maliyet avantajını doğu ülkelerine karşı kaybetmeleri, üretimin ve tüketimin gelir arttırıcı etkilerinden gereği kadar yararlanamamalarıdır. Sanayi 4.0’ın üretim teknolojileri ile birlikte üretimde maliyetler düşecek ve batı ülkelerinin aleyhine olan yüksek ücretli iş gücü ve çevre maliyeti gibi unsurların yarattığı maliyet arttırıcı etki ortadan kalkmış olacak ve böylece batı ülkeleri üretim hattını tekrar kendi bölgelerine çekmeyi başaracaklardır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 82
Sayfa Aralığı: 92 - 95

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın