Sermaye Dalgası Çekilirken Yükselen Ekonomilerde Dış Kırılganlıklar – Osman Berke Duvan


Kindleberger iktisadı, “iktisatçının belli bir probleme uygun model ya da aleti seçmesi gereken bir alet-edevat kutusu” olarak tanımlar (2007, s.314). Finansal krizlerde alet kutusundan seçilen araç ise hiç değişmez. Önce para etrafa saçılır, kriz bitince de saçılan paralar temizlenir (a.g.e: s.304). Nitekim 2008-2009’daki küresel krizde de kullanılan araç değişmemiştir. Sistemin merkezindeki yangını söndürmek için, başta ABD olmak üzere, gelişmiş ülkelerin para muslukları sonuna kadar açılmış; musluklardan akan bol ve ucuz kaynak, getiri arayışıyla yükselen ekonomilere doğru sel olup akmıştır. Yükselen ekonomiler bu bol ve ucuz kaynakları başlangıçta büyümenin finansmanında kullanarak küresel krizin etkilerini hızla atlatmıştır. Ancak gelen para seli muazzam olunca yükselen ekonomilerin makro ve finansal dengelerinde ciddi kırılganlıklar da birikmiştir. Finansman koşullarının rahat olduğu bu dönemde şirketler başta olmak üzere tüm ekonomik birimlerin borçları hızla artmış, varlık fiyatları şişmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 99
Sayfa Aralığı: 117 - 128

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın