Şeytani Döngü Olarak Kapitalizmin Büyük Durgunluğu – Erinç Yeldan


21. yüzyılın ilk çeyreği küresel ekonomi için durgunluk ve siyasi şiddetin arttığı bir dönem oldu. 2008’de ABD’de patlak veren finansal kriz tüm küresel ekonomiye yayılarak, uzun süreli bir durgunluğa dönüştü. Söz konusu “büyük durgunluk” süreci, gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkelerde benzer gözlemler ile sürmekte; yatırımların gerilemesi, üretkenlik kazanımlarının yavaşlaması, gelir dağılımının bozulması, orta sınıfların çözülmesi ve istihdam biçimlerinin güvencesizleştirilmesi… Bunların yanında borçluluk oranlarının artması ve tasarruf – yatırım dengesindeki çarpıklıklar- tek tek bütün ülkeleri çeşitli biçimlerde kırılganlaştırmakta. Bu yazımızda 2008’de tetiklenen ancak, öncülleri kapitalist sistemin II. Dünya Savaşı sonrasında kurguladığı iktisat politikalarının ve Bretton Woods kurumlarını artık köhneleşmesi sonucu içine sürüklenmiş olduğu genel kriz koşullarında yatan büyük durgunluğu ve makroekonomi teorisi açısından yansımalarını ele alacağız.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 80
Sayfa Aralığı: 11 - 17

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Bir cevap yazın