Son Yılların En İnovatif Ülkesi Almanya’da Küresel Şirketlerin Durumu – Gözde Kara


İnovasyon, yenilik, yenileşim dendiğinde eskiye nazaran akıllarda artık daha net resimler oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Hele ki ülkelerin sosyoekonomik gelişmişliklerine biraz ilgi duyuyorsanız inovasyon kavramının burada ne kadar önemli bir yer oynadığını fark etmişsinizdir. Buradan yola çıkarak çalışmamızda, Avrupa’nın en inovatif ve dünyanın da ilkleri arasında gösterilen Almanya’nın özellikle küresel şirketlerinin inovasyon yönetimi yaklaşımlarını incelemek istedik.İncelemeye başlamadan önce hızlıca “inovasyon” kavramının kısa bir tanımını yapmanın yerinde olacağını düşünüyoruz. İnovasyon; ekonomik ve sosyal alanda katma değer yaratan bir yeniliğin üretimi, adaptasyonu, asimilasyonu ve bu yenilikten yararlanılması olarak tanımlanıyor. Buna ek olarak ürün, hizmet ve pazarların yenilenmesi ve genişletilmesi, yeni bir üretim metodunun geliştirilmesi ve yeni yönetim sistemlerinin kurulmasında da inovasyon kavramı karışımıza çıkıyor. Bu tanımlara bakılarak aslında inovasyonun, hem süreç hem de çıktı/ürün olduğu düşünülebilir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 109
Sayfa Aralığı: 65 - 77

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın