Soru: Genç Ekonomistler Politika Üretebiliyorlar Mı? – Ü. Barış Urhan, M. Eray Yücel


Biz bu tartışmada Karagöz’ün safındayız. Hacivat’ın hakkı yok değil, okul çok önemli, beklemek önemli, üstat önemli, sabır-sıra önemli. Ancak bunlar Karagöz’ün deneyci yaklaşımının sağlayacağı bilgiyi sağlamaktan uzak görünüyor. Otuz genci iki kademeli bir süreçle, ilgi alanlarını dikkate alarak, hakkaniyetle seçtikten ve takımlar halinde örgütledikten sonra birbirinden zorlu on adet ekonomik politika senaryosuna neredeyse molasız 36 saat boyunca maruz bıraktığımızda bakalım ne olacak dedik ve çalıştay organizasyonuna giriştik. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İİBF Dekanlığının yer tahsisinden sonra tarih tespitini yaptık ve Danışma Kurulunu oluşturduk. Laf aramızda kalsın, kapılarını tekrar tekrar çalıp, pek çok yoracağız kendilerini. Daha sonra ise, bu yılki ilk uygulama için pilot okul olarak seçtiğimiz 21 ekonomi bölümünün Başkanlarına1 birer “öğrenci aday gösterme” daveti ilettik. Buna göre her Başkandan beklentimiz, beşi üçüncü sınıf, beşi dördüncü sınıf ve ikisi yüksek lisans birinci sınıf olmak üzere toplam 12 aday göstermesi. Bu yazının kaleme alındığı tarihlerde bir yandan aday listelerini beklerken diğer yandan senaryo taslaklarının üzerinden geçiyor ve (niye yalan söyleyelim) nasıl yapsak da sponsor tabanımızı genişletsek diye düşünüp duruyoruz.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 67
Sayfa Aralığı: 52 - 56

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın