Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 2-Kademeli Olarak Arttırılan Tüketim Vergisi – Turan Subaşat


İ ktisat ve Toplum dergisinin bir önceki sayısında, gelirin hem hızlı büyüdüğü hem de adil dağıtıldığı bir ekonomi modelinin en temel birleşenlerinden birisi olarak gördüğüm yurttaşlık gelirinden (YG) bahsetmiştim. YG’nin yoksulluk ve eşitsizlikle mücadelenin en kolay, en etkin ve en ucuz yolu olması nedeniyle, sosyal demokratik bir partinin ekonomi politikasının vazgeçilmez bir parçası olduğundan bahsetmiştim. Bu yazımda ise, ekonomik büyümeyi desteklerken YG’nin hayata geçirilmesine yardımcı olacak bir gelir kaynağı olarak “kademeli (olarak arttırılan) tüketim vergisinden” (KTV) bahsedeceğim

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 56
Sayfa Aralığı: 25 - 30

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın