Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 3 – Sanayi Politikası (Ticaret) – Turan Subaşat


İktisat ve Toplum dergisinin son iki sayısında, gelirin hem hızlı büyüdüğü hem de adil dağıtıldığı bir ekonomi modelinin en temel birleşenlerinden olarak gördüğüm yurttaşlık geliri (YG) ve “kademeli (olarak arttırılan bir) tüketim vergisinden” (KTV) bahsetmiştim. YG yoksulluk ve eşitsizlikle mücadelenin en etkin yolu ve KTV ise ekonomik büyümeyi desteklerken YG’nin finansmanında kullanılabilecek olan etkin bir vergilendirme biçimi olması nedeniyle sosyal demokrat bir partinin ekonomi politikasının vazgeçilmez parçalarıdır. Ancak bir ülkenin ekonomik gelişmesi pragmatik bir biçimde uygulanması gereken bir sanayi politikası olmadan gerçekleşemez. Aslında, Ha-Joon Chang’ın “kicking away the ladder” başlıklı kitabında da söylediği gibi, (birkaç istisna dışında)1 dünya tarihinde başarılı bir endüstri politikası uygulamadan gelişen ülke yoktur. Bugünün gelişmiş ülkelerinin hepsi geçmişlerinde uyguladıkları etkin sanayi politikaları sayesinde gelişmiş, daha sonra göreli olarak liberal ekonomi politikalarına geçmişlerdir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 57
Sayfa Aralığı: 19 - 25

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın