Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 5 – Kamu İktisadi Teşebbüsleri (1) – Turan Subaşat


İktisat ve Toplum dergisinin 55. ve 56. sayılarında gelirin hem hızlı büyüdüğü hem de adil dağıtıldığı bir sosyal demokrat ekonomi modelinin en temel birleşenlerinden olarak gördüğüm yurttaşlık geliri (YG) ve kademeli (olarak arttırılan bir) tüketim vergisinden (KTV) bahsetmiştim. YG yoksulluk ve eşitsizlikle mücadelenin en etkin yollarında biri iken, KTV ise ekonomik büyümeyi desteklerken YG’nin finansmanında kullanılabilecek olan etkin bir vergilendirme biçimidir. Ancak iyi planlanmış bir sanayi politikası olmadan bir ekonominin gelişmesi mümkün değildir. İktisat ve Toplum dergisinin 57. ve 59. sayılarında sanayi politikasının en önemli amacının bir ülkenin var olan ticaret profilini değiştirmek ve daha fazla değer yaratan mallarda uzmanlaşarak ticaretten elde edilen gelirin ve zenginliğin arttırılması olduğundan hareketle önce ticaret sonra da finans politikaları üzerinde durmuştum. Bu politikaların dogmatik değil pragmatik uygulamalarla sanayileşmeyi sağlayabileceğini iddia etmiştim.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 61
Sayfa Aralığı: 24 - 30

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın