Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 6 – Özelleştirme Politikaları – Turan Subaşat


Liberal iktisatçılara göre özelleştirmeler daha fazla rekabet yaratarak verimliliği ve üretkenliği artırır, firmaların tüketici taleplerine daha duyarlı olmalarını saylar, KİT zararlarından kaynaklanan enflasyonun kontrolünü mümkün kılar ve kamudaki yolsuzlukları azaltır. Ayrıca KİT’lerin küçük hisselerle halka ve çalışanlarına satışıyla gerçekleştiği düşünülen “popüler kapitalizm”, liberallere göre tipik sınıf yaklaşımını aşacak bir durum oluşturur. İşçi sınıfı artık sadece kendi ücretleriyle değil firma karlarıyla da ilgileneceği için sınıf çatışmalarını da azaltır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 69
Sayfa Aralığı: 40 - 46

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın