Sosyal Yardımlar – Cem Başlevent


Sosyal devlet uygulamalarının kapsam ve niteliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tartışılmaya devam ediyor. Gelir dağılımının düzeltilmesi ve yoksulluğun azaltılması için uygulanabilecek ekonomik ve sosyal politikaların neler olduğu aslında çok büyük bir sır değil. İstihdam arttırıcı politikalar, çalışan ve emekli gelirlerinin makul düzeylerde olmasının sağlanması, etkin vergi sistemleri ve kamu eğitim ve sağlık hizmetlerinin daha ucuz, kaliteli ve ulaşılabilir olması sosyal adaleti pekiştirecek başlıca politikalar arasında sayılabilir. Tüm bunların yetersiz kaldığı durumlarda ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal yardım programlarının devreye girmesi bekleniyor. Türkiye’de ‘sosyal devlet’ denince akla öncelikli olarak bu son gruba giren uygulamaların gelmesi, sosyal yardımların sosyo-ekonomik olduğu kadar siyasi bir olguya dönüşmesine neden olmuş durumda

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 53
Sayfa Aralığı: 47 - 53

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın