Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı Ve Türkiye’nin Gerçekleri – Erinç Yeldan


Sürdürülebilir kalkınma üzerine Türkiye’nin stratejik perspektifleri neler? Bu yazımızda bu soruyu ele alacağız. Ancak önce bir uyarı yapalım ve okuyucuya bir anımsatmada bulunalım: Kalkınma, büyüme, sosyal gönencin artırılması vb. kavramlar iktisatçıların aslında hiç de rahat etmediği konular. Örneğin, The Economist dergisi 2000 yılının ilk sayısında derlemiş olduğu bir özel dosyada “iktisadi büyüme” kavramını iktisatçıların en büyük sırrı olarak değerlendirmekteydi. Gerçekten de “Ulusların Zenginliğinin Doğası ve Nedenleri Üzerine Bir Sorgulama”ya girişen Adam Smith ve diğer klasik iktisatçılardan bu yana geçen iki yüzü aşkın yıl boyunca, sürdürülebilir büyümenin kaynakları üzerine doyurucu bir yanıt bulunamadığı rahatlıkla söylenebilir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 14
Sayfa Aralığı: 14 - 18

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Alp Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de Profesör unvanını aldı. Profesör Yeldan halen Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümünde görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi, Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, Bilim Akademisi ile Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Uluslararası Kaynaklar Paneli (IRP) seçilmiş üyesidir.

Bir cevap yazın