Sürdürülebilir Turizm Kalkınması İçin ‘Yavaş Şehir’ Ve Türkiye – Mehmet Behzat Ekinci


Hizmet üreten bir sektör olarak turizm, aynı zamanda önemli ölçüde mal/hizmet tüketen bir endüstri konumundadır. Turizm kapsamında kullanılan mallar/hizmetler arasında önde gelenler, bir mekanın tarihî yapıları, tabiî kaynakları ve sosyo-kültürel unsurlarıdır. Bunların da önemli bir kısmı, hatta tamamına yakını çevre ile doğrudan veya dolaylı ilgiye sahiptir. Bu yönü itibariyle turizmin esas itibariyle çevre bazlı bir faaliyetler dizisi olduğu belirtilebilir. Çevre ile yakın ilişkisi dolayısıyladır ki turizm faaliyetleri icra edilirken kullanılan kaynakların sürdürülebilirliği büyük bir önem arz etmektedir. Tarihî, tabiî ve sosyo-kültürel unsurlar olmaksızın, turistik faaliyetlerin eksik kalacağı göz önünde bulundurulduğunda, bunların sürdürülebilirliği meselesinin hayatiyeti de ortaya çıkmaktadır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 46
Sayfa Aralığı: 47 - 59

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın