Sürdürülebilirlik Ve Eşitlik: Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek – Shahid Najam


2011 İnsani Gelişme Raporu, son on yıllara bakıldığında insani gelişme alanında son derece önemli bir ilerleme olduğunu gösteriyor. Ancak elde edilen bütün başarılara rağmen, asrın ortalarına kadar iklim değişikliğini yavaşlatmak, çevre konusunda meydana gelebilecek hasarı engellemek ve milletler arasındaki eşitsizlikleri azaltmak için cesur adımlar atılmazsa, dünyanın en yoksul ülkelerinde insani gelişme sekteye uğrayacak, kötüye gidecek ya da tersine dönecektir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 19
Sayfa Aralığı: 8 - 16

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın