Suriye’li Mülteciler Türkiye Ekonomisini Nasıl Etkiliyor? – Oğuz Esen


Financial Times gazetesinde 16 Mayıs’daki haberde Suriyeli mültecilerin Türkiye’de ekonomik büyümeyi ateşlediği ileri sürülmektedir. Suriyeli mültecilerin kısa dönemde ekonomik büyümeyi ne ölçüde tetiklediğini tespit etmek ayrıntılı bir analiz gerektirse de, Suriyeli mültecilerin Türkiye ekonomisine değişik kanallardan etkilediği açıktır. Bu çalışmada bu etkilerin bir analizi yapılacaktır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliğine göre ülkelerinden zorla göç ettirilen nüfus İkinci Dünya Savaşı sonrası 60 milyon kişiyle en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Bugün dünyada her 122 kişinden biri mülteci durumundadır. Mülteciler bir ülkede bir araya gelmiş olsalar dünyanın en kalabalık 25. ülkesi oluştururlardı. Mülteci sayısındaki bu artışın en önemli nedeni 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı olmuştur.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 68
Sayfa Aralığı: 4 - 12

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Lisans derecesini ODTÜ Ekonomi Bölümünden, doktora derecesini Gazi Üniversitesi SBE'den aldı. 1981-2001 yılları arasında Gazi Üniversitesi İktisat Bölümünde çalıştı. 1987-1988 yılları arasında Nottingham üniversitesinde misafir araştırmacı olarak, 1995-1996 yılları arasında Fulbright burslusu olarak Massachusettes Üniversitesi, Amherst'te, 2012 yılında Levin burslusu olarak SUNY, Cortland'da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 2001 yılından itibaren İzmir Ekonomi Üniversitesinde Ekonomi bölüm başkanı, Bologna Eşgüdüm komisyonu Başkanı ve rektör yardımcısı olarak görev yaptı. Nisan 2014'de İzmir Ekonomi Üniversitesi rektörü oldu. Halen aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bir cevap yazın