Tahvil Muamması: Yine, Yeni, Yeniden – Feridun Tur


FED faiz artırım sürecinde yol almaya devam ederken piyasalarda iyimser görünümün hâkim olduğu, bilanço küçültme planı açıklanmasına karşın risk iştahı yüksekliğinin korunduğu dikkat çekmektedir. FED, 2017 yılı içinde 50 baz puanlık faiz artışı yapmış olmasına karşın 10 yıllık devlet tahvili getirileri 35 baz puan kadar düşüş kaydetmiştir. Bu durum, faiz artırım sürecinin daha detaylı incelenmesi ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmada ilk olarak FED’in 2004-2006 dönemindeki faiz artışı döngüsü incelenerek vade primi kavramı tanıtılmış, ardından vade priminin olası belirleyicileri tartışılmıştır. Üçüncü bölümde ise vade primi kavramından yola çıkarak FED’in gelecekteki faiz artırım patikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 82
Sayfa Aralığı: 67 - 74

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın