Taşınmaz Piyasası Döngüleri Ve Ülkemiz Taşınmaz Piyasaları İçin Bir Değerlendirme – Yener Coşkun


2 007 yılının ikinci yarısında ABD eşik altı ipotek kredileri sektöründe ortaya çıkan ve küresel nitelik kazanan, finansal kriz; bilim/yönetim çevrelerinin, şirketler kesiminin ve geniş bir coğrafyada halkın gündeminin halen en üst sıralarında yer almaktadır. Gazetelere yansıyan haberlerden önde gelen merkez bankalarının yakın gelecekte de aktif politikalar izleyerek küresel krizin olumsuz etkilerini yönetmeye çalışacakları anlaşılıyor. Kapitalizmin karşılaştığı en ağır krizler arasında yer alan küresel finansal krizin ülkemiz ekonomisine yönelik olumsuz etkilerinin sınırlı olduğu söylenebilir. Ancak ülke ekonomisinin yapısal sorunları dikkate alındığında, bunun göreli bir değerinin olduğunu ve mutlak bir başarıya işaret etmediğini belirtmek gereklidir.2 Üstelik çeşitli kriz deneyimlerinin ışığında ülkemizdeki taşınmaz (ve bu bağlamda konut) ekonomisinin krizle olan bağlantısı incelendiğinde dikkat çekici risklerin olabileceği görülmektedir. Çalışmamızda finansal krizlerin uzak/yakın geçmişi kısaca analiz edildikten sonra, taşınmaz spekülasyonunun finansal kriz ile olan ilişkisi, taşınmaz ve finans sektörleri ile bağlantılı krizlerdeki önemli noktalar ve ülkemiz konut piyasasının riskleri ve sorunları incelenmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 28
Sayfa Aralığı: 71 - 83

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın