Teknolojik Dönüşüm/Endüstri 4.0 Platformu – Mustafa Gökler


1 992 yılında kurulan ODTÜBİLTİR Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Disiplinlerarası Araştırma ve Uygulama Merkezlerinden biridir. ODTÜ’nün çeşitli fakülte ve bölümlerinden çok sayıda öğretim üyesinin katılımıyla oluşturulan merkez birimleri anlayışıyla 1999 yılında yeniden yapılanmış olan merkezde halen 11 merkez birimi bulunmaktadır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 92
Sayfa Aralığı: 75 - 78

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın