Temel Bilimler, Teknoloji Ve Kalkınma – Bayram Ali Eşiyok


Son iki yüzyılda ülkeler arasındaki kalkınma farklılıkları daha da büyüdü. 19. ve 20. yüzyılda Birinci Sanayi Devrimi sonucunda yarışta öne geçen ülkeler (günümüzün gelişmiş ülkeleri) ile az gelişmiş ülkeler arasında muazzam kalkınma (teknoloji) farklılıkları ortaya çıktı. Birçok Avrupa ülkesi bu açığı 20. yüzyılda kapatırken, 1960’lı yıllardan itibaren uyguladıkları seçici sanayileşme politikaları ile bazı Doğu Asya ülkeleri de giderek sanayileşmiş ülkelere yakınsadı. Küreselleşme süreci ile birlikte az gelişmiş ülkelerin sanayileşmiş ülkeleri yakalama şansı önceki dönemlere göre giderek zayıfladı. Ülkeler, kıtalar (bir bütün olarak Afrika kıtası) ve bölgeler arasındaki (ülkelerin az gelişmiş bölgeleri ile gelişmiş bölgeleri) sanayileşme (kalkınma) farklılıkları tarihin önceki hiçbir kesitinde görülmeyecek şekilde açıldı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 63
Sayfa Aralığı: 54 - 60

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın