Thomas Robert Malthus Türkiye’de! – Berk Kayabalı


Çoğu iktisatçının onu, geliştirdiği nüfus kuramı ile bildiği Thomas Robert Malthus (1766-1834) hâli vakti yerinde bir İngiliz ailenin çocuğudur. Başlık aldatıcı olmasın; bu yazıda, Malthus’un yıllar önce İngiltere’de yazdığı fikirler için “Acaba günümüzde Türkiye için geçerli midir?” sorusu ele alınacaktır. Malthus, geliri düşük insanlar için “Geçimlik düzeyinin üzerinde aldıkları her kuruşu içki, kumar ve âlemlerde çarçur ederler.” diye yazıyordu. Bu sözden yola çıkarak Türkiye’deki hanehalkı harcamalarını, tüketici gelirlerinin de ayrımı yapılarak analiz edilecektir. Bu yazıda en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grup ile en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun harcama kalemlerinin analizi yapılacak ve ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 94
Sayfa Aralığı: 109 - 112

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın