Tüik Önce Kendine Bir Revizyon Yapsa Keşke: Ses Var Görüntü Yok – Alper Duman


Biz iktisatçıların malzemesi verilerdir. Bu malzemenin içinde üretim ve gelire ilişkin veriler hayatidir. Ülkemizde bu verilerden sorumlu kuruluş Türkiye İstatistik Kurumu, yani TÜİK’tir. TÜİK 12 Aralık 2016 tarihinde GSYH verilerinde revizyona gitti ve olanlar oldu. Osman Aydoğuş hocamızın İktisat ve Toplum dergisinin 75. Sayısında konuyla ilgili yazısındaki uyarıyla başlayalım: “Özellikle inşaat sektörü gelirinin ve inşaat sabit sermaye yatırımlarının eski ve yeni seriler arasındaki farkların kaynaklarının çok daha ayrıntılı ve çok net bir biçimde ortaya konulması…”

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 76
Sayfa Aralığı: 44 - 50

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

ODTÜ Ekonomi bölümünü 1998 yılında bitirdikten sonra ABD'de University of Massachusetts, Amherst'de Ekonomi doktora programını 2006 yılında tamamladı. Buenos Aires'te Universidad de San Andres ve Londra'da London School of Economics'de misafir akademisyen olarak bulundu. İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğretim üyesidir. Türkiye Ekonomisi, Gelişme, Politik Ekonomi ve Sosyal ve Ekonomik Ağlar üzerine çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal endeksli dergilerde makaleleri ve kitap bölümleri vardır.

Bir cevap yazın