Alper Duman

ODTÜ Ekonomi bölümünü 1998 yılında bitirdikten sonra ABD'de University of Massachusetts, Amherst'de Ekonomi doktora programını 2006 yılında tamamladı. Buenos Aires'te Universidad de San Andres ve Londra'da London School of Economics'de misafir akademisyen olarak bulundu. İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğretim üyesidir. Türkiye Ekonomisi, Gelişme, Politik Ekonomi ve Sosyal ve Ekonomik Ağlar üzerine çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal endeksli dergilerde makaleleri ve kitap bölümleri vardır.

Türkiye’de Servet 2: Servet Dağılımı ve Servet Dinamikleri – Alper Duman

Servet eşitsizliğiyle vergiler yoluyla mücadele hem kamu kaynağı yaratır hem de sermaye birikimini destekler. Sonuçta kazanan Türkiye ekonomisi ve demokrasisi olur. 1. Servet ve Sermaye Ayrımı Daha...

Türkiye’de Servet 1: İmanın ve Paranın Kimde Olduğu Harbiden Bilinmiyor – Alper Duman

Servetin vergilenmediği ve servet sahiplerinin iktisadi politikaların tasarımına doğrudan ya da dolaylı müdahale edebildiği...

Eric Toussaint’nın Borç Sistemi – Alper Duman

Türkiye’nin ihraç ettiği Eurobond’ların yüzde 40’tan fazlası yerleşik kurumsal ve gerçek kişilerin elindedir. Dolayısıyla...

Türkiye’de Sermaye Stoku – Alper Duman

TÜSİAD ve büyük sermaye ile diğer (yeşil veya küçük) sermaye arasında çatışma var mı?...

Türkiye’de Kârlar ve Kârlılık – Alper Duman

Türkiye ekonomisi ne yazık ki çalışanlar için bir cehennem, sermayedarlar için bir cennettir. Geçen...

Ücret Hırsızlığı – Alper Duman

Ceza miktarının caydırıcı olmaması ve denetlenme ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, asgari ücret hırsızlığının olması...

Fiyatlar, Göreli Fiyatlar ve Ne Olacak Bu Memleketin Hali? – Alper Duman

 1. Fiyatlar  Fiyatlar piyasa ekonomilerinde geçerli olan sinyallerdir. Bir mal ve hizmetin fiyatı arttığında...

KEYNES: Reçetesi ve Karnesi – Alper Duman, Oğuz Esen

 Giriş  Keynesçi düşüncenin politik iktisata ve iktisat politikalarına etkilerini üç grupta toplamak mümkündür. Birincisi,...

Türkiye’de Ekonomik Eşitsizlik: Telakki Ve Gerçeklik – Alper Duman

Beş kişiden oluşan tipik bir aileyi hanehalkı olarak ele alalım. Ailedeki her bir bireyin...

Türkiye’de Gelir Dağılımı: Sınıfta Kalanlar – Alper Duman

Üstadımız Prof. Korkut Boratav'ın önemle altını çizdiği gibi bir ülkelerdeki gelir dağılımını incelerken kullandığımız...

İstatistiksel Anlamlılık Kültü – Alper Duman

Kitap çok basit ve bir o kadar da hayati bir mesele üzerine yazılmış. İstatistiksel...

Demokrasi Ve Emeğin Payı – Alper Duman

Ülkelerin demokrasi düzeyi ile emek payı arasında pozitif bir ilişki gözlenmektedir. Bu ilişkide nedensellik...

Emeğin Payı Ve Demokrasi – Alper Duman

Bir önceki yazımızda demokrasi göstergelerinden oluşturulan bir endeksle emeğin katma değerden aldığı pay arasında...

Göreli Fiyatlar Ve Uzun Dönem Cari Teğet – Alper Duman

Marshall sonrası yerleşik iktisadın en büyük numaralarından biri talep ve arz fonksiyonlarının birbirlerinden bağımsız...

Türkiye Ekonomisinde Yatırımlar Ve Bazı Bilmeceler – Alper Duman

Türkiye'de yatırımların, son on yıllık dönemde, gidişatı dalgalıdır (bkz. Şekil 1). Dalgalanmayı ölçmek için...

Merkezi Sektörler Ve Büyüme – Alper Duman, Gül Ertan Özgüzer

Girdi-çıktı tabloları, her sektörün bir köşe (vertex) olduğu ve bir sektörden diğer sektöre yönelen...

Sonuçta Güney Kore, Bir Alex Değil! – Alper Duman

Hem Gelişme Ekonomisi hem de Türkiye Ekonomisi derslerinde öğrencilerimden sıkça işittiğim sorudur, “Güney Kore...

Hanehalkı Borcu, Hanehalkı Geliri Ve Uçurum! – Alper Duman

Ç izgi filmlerden hatırlarsınız. Tavşan (Bugs Bunny) kaçar ve uçurumu farketmeden arkasındakinden kurtulduğunu zannederek...

Fukara İktisat – Alper Duman

Gelişme iktisadının ana akım yıldız temsilcilerinden olan MIT profesörleri A. Benarjee ve E. Duflo'nun...

İkili Sistem – Alper Duman, Aycan Kapucu Eryar

S istem 1 hızlı, otomatik, sezgilerine ve zaman içinde oluşturduğu kısa yollara göre hareket...

  • 1
  • 2