Alper Duman

ODTÜ Ekonomi bölümünü 1998 yılında bitirdikten sonra ABD'de University of Massachusetts, Amherst'de Ekonomi doktora programını 2006 yılında tamamladı. Buenos Aires'te Universidad de San Andres ve Londra'da London School of Economics'de misafir akademisyen olarak bulundu. İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğretim üyesidir. Türkiye Ekonomisi, Gelişme, Politik Ekonomi ve Sosyal ve Ekonomik Ağlar üzerine çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal endeksli dergilerde makaleleri ve kitap bölümleri vardır.

Fiyatlar, Göreli Fiyatlar ve Ne Olacak Bu Memleketin Hali? – Alper Duman

 1. Fiyatlar  Fiyatlar piyasa ekonomilerinde geçerli olan sinyallerdir. Bir mal ve hizmetin fiyatı arttığında...

KEYNES: Reçetesi ve Karnesi – Alper Duman, Oğuz Esen

 Giriş  Keynesçi düşüncenin politik iktisata ve iktisat politikalarına etkilerini üç grupta toplamak mümkündür. Birincisi,...

Türkiye’de Ekonomik Eşitsizlik: Telakki Ve Gerçeklik – Alper Duman

Beş kişiden oluşan tipik bir aileyi hanehalkı olarak ele alalım. Ailedeki her bir bireyin...

Türkiye’de Gelir Dağılımı: Sınıfta Kalanlar – Alper Duman

Üstadımız Prof. Korkut Boratav'ın önemle altını çizdiği gibi bir ülkelerdeki gelir dağılımını incelerken kullandığımız...

İstatistiksel Anlamlılık Kültü – Alper Duman

Kitap çok basit ve bir o kadar da hayati bir mesele üzerine yazılmış. İstatistiksel...

Demokrasi Ve Emeğin Payı – Alper Duman

Ülkelerin demokrasi düzeyi ile emek payı arasında pozitif bir ilişki gözlenmektedir. Bu ilişkide nedensellik...

Emeğin Payı Ve Demokrasi – Alper Duman

Bir önceki yazımızda demokrasi göstergelerinden oluşturulan bir endeksle emeğin katma değerden aldığı pay arasında...

Göreli Fiyatlar Ve Uzun Dönem Cari Teğet – Alper Duman

Marshall sonrası yerleşik iktisadın en büyük numaralarından biri talep ve arz fonksiyonlarının birbirlerinden bağımsız...

Türkiye Ekonomisinde Yatırımlar Ve Bazı Bilmeceler – Alper Duman

Türkiye'de yatırımların, son on yıllık dönemde, gidişatı dalgalıdır (bkz. Şekil 1). Dalgalanmayı ölçmek için...

Merkezi Sektörler Ve Büyüme – Alper Duman, Gül Ertan Özgüzer

Girdi-çıktı tabloları, her sektörün bir köşe (vertex) olduğu ve bir sektörden diğer sektöre yönelen...

Sonuçta Güney Kore, Bir Alex Değil! – Alper Duman

Hem Gelişme Ekonomisi hem de Türkiye Ekonomisi derslerinde öğrencilerimden sıkça işittiğim sorudur, “Güney Kore...

Hanehalkı Borcu, Hanehalkı Geliri Ve Uçurum! – Alper Duman

Ç izgi filmlerden hatırlarsınız. Tavşan (Bugs Bunny) kaçar ve uçurumu farketmeden arkasındakinden kurtulduğunu zannederek...

Fukara İktisat – Alper Duman

Gelişme iktisadının ana akım yıldız temsilcilerinden olan MIT profesörleri A. Benarjee ve E. Duflo'nun...

İkili Sistem – Alper Duman, Aycan Kapucu Eryar

S istem 1 hızlı, otomatik, sezgilerine ve zaman içinde oluşturduğu kısa yollara göre hareket...

Rekabete Yoğunlaşalım: Yoğunlaşmanın En Fazla Olduğu Yerlerde – Alper Duman

Duvar kağıdı almaya karar verdiniz. Nerede bulurum diye baktınız. Önününe onlarca seçenek çıktı. Ancak...

Güven, İletişim Ağları Ve Kolektif Eylem – Alper Duman

Ş irketin yönetim kurulundasınız. Şirketin CEO'su felaket işler yapıyor. Artık müdahale etmek gerekiyor. Ne...

Türkiye’de Girişimlerin Fotoğrafı – Alper Duman

Türkiye'de firma bazlı veri bulmanın çok zor olduğu bilinir. Araştırmacıların özel anketleri dışında BIST'te...

Tüik Önce Kendine Bir Revizyon Yapsa Keşke: Ses Var Görüntü Yok – Alper Duman

Biz iktisatçıların malzemesi verilerdir. Bu malzemenin içinde üretim ve gelire ilişkin veriler hayatidir. Ülkemizde...

Zombi Firmalar Ve Kriz – Alper Duman

Dolce vita, İtalyanca güzel hayat demektir. Akdenizlilik hasebiyle biz de güzel hayat peşinde sayılırız,...

Türkiye’de Gelir Dağılımı : Sınıfta Kalanlar – Alper Duman (İTD 3)

Üstadımız Prof. Korkut Boratav’ın önemle altını çizdiği gibi bir ülkelerdeki gelir dağılımını incelerken kullandığımız...