Tüketim Toplumu, Artan Borçlar Ve Eksik Tüketim Krizi (Mi)? – Bayram Ali Eşiyok


Klasik ekonomi-politikte insan; “ekonomik insan-homo economicus” olarak tanımlanır. Bu insan “evrensel”dir, zamana aşkın dolayısıyla “tarih ötesi”dir ve “rasyonel”dir. Kapitalizm kendisini yeniden üretirken, yeniden üretmek zorunda olduğu taşıyıcı ajandır homo economicus. İnsan piyasa aygıtı yolu ile iktisadi bireye dönüşmektedir. Tüketim toplumunda tüketim giderek gerçeklikten kopar kullanım için tüketimden çıkar. Tüketerek prestij ve statünün kazanılacağına ilişkin psikoloji içselleşir. İnsanlar arasındaki ilişki metalar arasındaki ilişkiye dönüşür. İnsanlar kendi emeklerinin ürünü olan metanın egemenliğine girer. Bireylerin giderek gerçek gelirlerinin ötesinde tüketime yönelmesi ve ihtiyaçların çok ötesinde nesnelere sahip olma arzusunun temelinde kışkırtılmış ve giderek fetişleşen tüketim toplumuna özgü davranış kalıpları yatar. Bu davranış kalıpları iktisattın ayrı bir alt kolu olan İktisat- psikoloji bağlamında çözümlenmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 73
Sayfa Aralığı: 10 - 13

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın