Türk Sağlık Sistemindeki Kapitülasyon Süreci – Emre Kumral


Kapitülasyon kelimesi caput (baş) sözcüğünden türeme olup, geniş anlamıyla baş eğmek, teslim etmek, iktisadi anlamda başka bir ülkenin vatandaşlarına verilen ticari ayrıcalıklar bütünü anlamına gelmektedir. Tarihimizde biliyoruz ki, Osmanlı Devleti tarafından Yükselme Dönemi’nden imparatorluğun dağılışına değin Avrupa devletlerine çeşitli ticari ayrıcalıklar verilmiştir. Buradaki ayrıcalıkların Osmanlı’dan kalan büyük borçlara yol açtığı ve Cumhuriyet döneminde, 1950’lere kadar bu borçların ödenmeye çalışıldığı herkesçe bilinmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 14
Sayfa Aralığı: 40 - 46

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın