Türkiye Ekonomisi İçin Seçilmiş Kırılganlık Göstergeleri – Bayram Ali Eşiyok


Dünya ekonomisinde 1970’li yılların ortasından itibaren giderek şiddetlenen krize karşı uygulamaya konan yeniden yapılanma politikalarının bir unsuru olarak gündeme gelen finansal serbestleşme süreci, teknolojideki gelişmelerin de etkisiyle, 1980’li yıllardan itibaren hız kazanmaya başlamış (mali sermayenin akışkanlığı önceki hiçbir dönemle kıyaslanmayacak ölçüde artmış), finansal sermaye dünya ölçeğinde üretim, istihdam gibi reel değişkenlerden bağımsızlaşarak otonom bir nitelik kazanmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 18
Sayfa Aralığı: 86 - 96

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın