Türkiye Ekonomisi’nde Büyüme Serüveni Üzerine – Erinç Yeldan


2 000’li yıllar dünya ekonomisinde olağan dışı ölçekte bir likidite ve döviz bolluğunun yaşanmakta olduğu bir dönem oldu. Bu dönemde iktidar olma şansını yakalayan AKP, bu olanağı sadece ve sadece kendi başarısının bir sonucu olarak gösterme çabasıyla medyatik bir slogan savaşına girdi. “Güven”, “yönetişim”, “yabancı sermayenin artan ilgisi” kavramları bu döneme damgasını vurdu. Gerek hükümet bürokrasisi, gerekse çoğunluğu Avrupa odaklı küresel finans sermayesinin sözcüleri tarafından sürdürülen bu savlara göre, Türkiye ekonomisi 2000’li yıllarda son derece istikrarlı ve hızlı bir büyüme gerçekleştirmiş ve makroekonomik dengeleri “güven veren sağlam temeller” üzerinde durmaktaydı. Söz oyunları ve yaratıcı sloganlara dayalı bu savlar ne derece gerçektir? Bu yazıda kısaca bu soruya yanıt vermeye çalışacağız.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 36
Sayfa Aralığı: 5 - 13

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Bir cevap yazın