Türkiye Ekonomisinde Cari Açık Sorunu Ve Çözüm Önerileri – Bayram Ali Eşiyok


Türkiye ekonomisi 2001 krizini izleyen yıllarda, giderek artan ve yüksek boyutlara varan dış ticaret ve cari açıklarla karşı karşıya kalmıştır. Cari işlemler kalemi2000 ile 2011 Ocak-Kasım döneminde toplam 295 milyar dolar civarında cari açık verirken, 1990-1999 dönemindeki cari açık toplamı yaklaşık 13,5 milyar dolardır. Farklı bir anlatımla, 2011 Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen cari açık değeri, 1990-1999 döneminde gerçekleşen toplam cari açık değerinden 5,2 kat daha fazladır. Türkiye’de 2000’li yıllarla birlikte hızla artan cari açık sorununu önceleyen belli başlı gelişmeler arasında, enflasyon hedeflemesi sonucunda TL’nin aşırı değerlenmesi, enerjide artan dışa bağımlılık ve 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği’nin gecikmiş etkileri sayılabilir.1 Bu gelişmeler sonucunda ihracatın, üretimin ve tüketimin ithalata bağımlılığı artmış, 1990’lı yıllardaki benzer büyüme oranları 2000’li yıllarda daha fazla cari açıklarla sonuçlanmaya başlamıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 16
Sayfa Aralığı: 58 - 68

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın