Türkiye İçin Karşılaştırmalı Bir Eko-Verimlilik Analizi – Aylin Çiğdem Köne


Türkiye’nin kalkınma sürecinde geleneksel olarak ekonomik gelişmeye odaklanılması ve ekonomik büyümenin neredeyse tekil amaç olarak benimsenmesi nedeniyle doğal çevrenin niteliği hakkındaki endişeler düşük önceliğe sahip olagelmiştir. Sürdürülebilir kalkınmaya geçiş için gösterilen çabalara karşın, Türkiye’nin çevresel sorunları ölçek, yoğunluk ve etki yönünden giderek ağırlaşmaktadır (Adaman ve Arsel, 2008). Çeşitli uluslararası çalışmalar bu görüşleri genel anlamda doğrulayan sonuçları içermektedir. Örneğin, Çevresel Kırılganlık Endeksi (EVI, 2004) Türkiye’yi yüksek derecede kırılgan ülkeler arasında göstermektedir. OECD’nin 2008 yılında hazırladığı “Çevresel Performans Değerlendirmeleri: Türkiye” raporuna göre, Türkiye ekonomisinin madde ve kirlilik yoğunluğu değerleri, OECD bölgesindeki en yüksek değerler arasındadır (OECD, 2008). Yale Üniversitesi tarafından geliştirilen Çevresel Performans Endeksi (Hsu vd., 2014) 2014 sıralamasına göre, Türkiye 178 ülke arasında hava kalitesi alt endeksinde 74. biyoçeşitlilik ve habitat alt endeksinde 133. iklim ve enerji alt endeksinde ise 76. sırada yer almıştır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 53
Sayfa Aralığı: 53 - 63

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın