Türkiye İmalat Sanayiinin Dış Ticaret Yapısı Ve Rekabet Gücü – Bayram Ali Eşiyok


Türkiye ekonomisinde 1980’li yılların başında uygulamaya konan ihracata dayalı büyüme modeli çerçevesinde, ihracat kötümserliği büyük ölçüde aşılarak ihracatta tempolu artışlar gerçekleşmiştir. Ancak ihracatta sağlanan nicel gelişmeyi nitel dönüşüm izlememiş; bunun sonucunda ihracatın profili düşük teknoloji içerikli sektörlere dayalı gelişmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmanın ana temasını Türkiye imalat sanayiinde dış ticaretin yapısı ve rekabet gücündeki gelişmeler oluşturmaktadır. Sanayiinin dış ticaret yapısında meydana gelen değişimin analizi için dış ticaretin talep yapısına, teknoloji düzeyine ve faktör kullanım yoğunluklarına göre yapısı incelenebilir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 19
Sayfa Aralığı: 76 - 88

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın