Türkiye İnovasyon (Yenilik) Yapıyor Mu? – Bayram Ali Eşiyok


Günümüzde ekonomik büyümenin en temel kaynaklarından birini giderek teknolojik yeniliklerin (inovasyon) oluşturmaya başladığı görülmekte, bu bağlamda Ulusal Yenilik Sistemi (UYS) en temel gelişmelerin başında gelmektedir. UYS kavramı “evrimci iktisat” yaklaşımının önde gelen araştırmacılarından Freeman ve Lundvall’ın öncü çalışmaları ile başlatılmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 56
Sayfa Aralığı: 38 - 43

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın