Türkiye Tarımında Çözülme – Osman Aydoğuş


Özellikle son otuz yılda krizden krize savrulan Türkiye ekonomisinin en sorunlu sektörlerinden birisi tarımdır. Türkiye’de tarım sektörü her türlü olumsuzluğa karşın hala dışa en az bağımlı, gıda da dikkate alındığında net ihracatçı, toplam istihdamın dörtte birinden fazlasını sağlayan bir sektör olarak, yüzde 10’ların altına inmiş bulunan milli gelir içindeki payının çok üzerinde bir önem taşımaktadır. Ne var ki, tarım ne geçmişte uzun vadeli, hedefleri açık seçik belirlenmiş, gerekli kaynakları ayrılmış politikalarla desteklenmiştir, ne de günümüzde böyle bir çaba vardır. 2001 krizi Türk tarımı açısından bir dönüm noktası olmuş ve krizi takiben yürürlüğe sokulan IMF destekli ortodoks istikrar programı Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı çerçevesinde tarımda ‘Reform’ başlığı altında bir dizi önemli politika değişikliği hayata geçirilmiştir. Özü itibariyle ‘piyasa güçleri’nin tarımda egemen kılınmasını amaçlayan bu ‘Reform’ girişiminden bu yana uzun bir süre geçmiştir; o nedenle ‘Reform’uygulamalarını ve sonrasında tarımda gelinen noktayı değerlendirebiliriz.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 1
Sayfa Aralığı: 46 - 58

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Bir cevap yazın