Türkiye Ve Güney Kore’de Üretkenlik – Bayram Ali Eşiyok


Günümüz dünyasında rekabet gücünün ve büyümenin temel ögesi üretkenlik düzeyidir. Uzun dönemde ekonomik büyümenin en temel kaynağını teknolojik gelişmeler sonucunda sağlanan üretlenlik artışları oluşturmaktadır. Rekabet gücü üzerinde göreli fiyatlar (reel kur ve ücret hareketleri başta olmak üzere) yanında birçok parametre etkili olmakla birlikte, bir ülkenin uzun dönemde rekabet gücünün kalıcı olmasının ve tempolu kalkınmasının temel koşulu; ülkenin üretkenlik düzeyinde sağlayacağı artışlarla yakından ilgilidir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 57
Sayfa Aralığı: 14 - 19

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın