Türkiye Ve Seçilmiş Ülkelerde Yenilik Faaliyetleri – B. Ali Eşiyok


Denebilir ki, yenilik iktisadını The Economics of Industrial Innovation isimli yapıtıyla gündeme taşıyan en önemli sima Neo-Schumpetereci ekolden gelen Freeman’dır1 . Evrimci ya da yeni-Schumpeterci tekno-ekonomik paradigma olarak da tanımlanan, Kondratiev’ın uzun dalgalar kuramını Schumpeterci ekonomik gelişme kuramı ile birleştiren, ekonomik gelişmenin merkezine teknolojik değişmeleri ve teknolojik yenilikleri2 koyan Neo-Schumpetereci evrimci yaklaşıma göre, yeni paradigma, uzun süren bunalım süresince eski paradigmanın bağrında gelişir ve ortaya çıkar. Bu yeni paradigma uzun bunalımın sonunda çok sayıda “radikal yenilikleri”, küçük değişiklikler yapan yenilikleri (incremental) ve hatta çok sayıda “yeni teknolojik sistemleri” doğurur ve buna bağlı olarak yeni bir egemen teknolojik rejimin temellerini atar.3 Bu yaklaşıma göre, teknolojik değişimin özgün yanlarının anlaşılabilmesi için teknolojik yeniliklerin önemlerine göre sınıflandırılması4 gerekir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 27
Sayfa Aralığı: 65 - 75

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın